• 94111 | NEMA

94111 | NEMA

EGLO

  • Thông Tin Chung

Chiều Dài : 110 mm

Chiều Rộng : 85 mm

Chiều Cao : 240 mm

Trọng Lượng : 0.87 kg

Chỉ Số Bảo Vệ: IP54

Mã Chóa: GL2640, GL2641, GL2642, GL2643

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz

  • Ánh Sáng

Công Suất: 1 x GU10-5W

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Chất Liệu Đèn: stainless steel

Màu Sắc Chóa Đèn: stainless steel

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533