Castro 9180.8

CASTRO

  • Thông Tin Chung

Cao: 800mm

Rộng: 800mm

  • Ánh Sáng
Đuôi đèn: 18 G9
  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533