• 95721 | GATEWAY-S

95721 | GATEWAY-S

EGLO

  • Thông Tin Chung

Ra: 120 mm

Chiều Dài : 80 mm

Chiều Rộng : 80 mm

Trọng Lượng : 0.128 kg

Chuẩn không dây: Wifi 802.11B/G/N

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz

  • Ánh Sáng

Công Suất: 1 x Led-5W

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Chất Liệu : plastic

Màu Sắc : white, silver

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533