• 95404 | FAEDO 1

95404 | FAEDO 1

EGLO

  • Thông Tin Chung

Ra: 50 mm

Chiều Dài : 160 mm

Chiều Cao : 140 mm

Trọng Lượng : 0.651 kg

Chỉ Số Bảo Vệ: IP65

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz

  • Ánh Sáng

Công Suất: 1 x LED-20W

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Chất Liệu Đèn: aluminium, glass

Màu Sắc Chóa Đèn: clear

Màu Sắc Đế Đèn: silver

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533