• 49623 | TRUNGLE

49623 | TRUNGLE

EGLO

  • Thông Tin Chung

Chiều Dài : 110 mm

Chiều Rộng : 75 mm

Chiều Cao : 420 mm

Trọng Lượng : 0.766 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz

  • Ánh Sáng

Công Suất: 1 x E14-40W

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Chất Liệu Đèn: steel

Màu Sắc Chóa Đèn: brass, black

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533