• 97288 | SIRMIONE

97288 | SIRMIONE

EGLO

  • Thông Tin Chung
  • Kích thước:  L 340mm, B 550mm, H 2200mm, Base: Ø 200mm
  • Mã Chóa/Bóng: E27
  • IP44
  • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
  • Công suất: 3x 60W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
  • Chất liệu: galvanized steel, black, gold / opal glass
  • Màu sắc: white

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533