• 97244 | VERLUCCA

97244 | VERLUCCA

EGLO

  • Thông Tin Chung
  • Kích thước:  L 210mm, H 265mm, H 990, Ø 210, Base: Ø 140
  • Mã Chóa/Bóng: E27
  • IP44
  • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
  • Công suất: 1x 60W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
  • Chất liệu:  galvanized steel, black / glass
  • Màu sắc: clear, black

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533