• 96567 | TAZZOLI

96567 | TAZZOLI

EGLO

  • Thông Tin Chung
  • Kích thước:  Depth: 65 mm,Height: 300mm, Overhang: 160 mm,Weight: 0.503kg.
  • Mã Chóa/Bóng: LED
  • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
  • Công suất: 3,5W, 380lm
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
  • Chất liệu:steel,plastic, satin nickel.
  • Màu sắc: black

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533