• 96489 | IPHIAS

96489 | IPHIAS

EGLO

  • Thông Tin Chung
  • Kích thước:  L 225mm, B 225mm, H 40mm.
  • Mã Chóa/Bóng:
  • IP44
  • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
  • Công suất: 16,5W 1260.
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
  • Chất liệu:  cast aluminium, anthracite / plastic.
  • Màu sắc:  black

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533