• 49891 | VALENCA

49891 | VALENCA

EGLO

  • Thông Tin Chung
  • Kích thước: H 1500, Ø 25
  • Mã Chóa/Bóng:
  • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
  • Công suất: 7W, 470lm
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
  • Chất liệu:  steel, chrome / glass
  • Màu sắc: clear

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533