• 97251 | GISOLA

97251 | GISOLA

EGLO

 • Thông Tin Chung
 • Kích thước: Ø 150mm, A 145mm.
 • Mã Chóa/Bóng: 
 • IP44
 • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
 • Ánh Sáng
 • Công suất: 1x 12W 1000lm.
 • Chất Liệu Và Màu Sắc
 • Chất liệu: cast aluminium, anthracite /
  plastic.
 • Màu sắc:  satined

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533