• 95437 | BERNEDO

95437 | BERNEDO

EGLO

 • Thông Tin Chung
 • Kích thước: L 575mm, B 70mm
 • Mã Chóa: 
 • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
 • Ánh Sáng
 • Công suất:  3x 5W 3x
  480lm
 • Chất Liệu Và Màu Sắc
 • Chất liệu: aluminium, steel.
 • Màu sắc: chrome, black.

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533