615/3 | F9

BRONCEART

  • Thông Tin Chung

  • Cao: 460 mm
  • Đường kính: 300 mm

  • Ánh Sáng

  • Công suất: 3 x E14-40W mm

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

  • Chất liệu: bronze, crystal

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533