• 93891 | CALPO 1

93891 | CALPO 1

EGLO

  • Thông Tin Chung
Chiều Dài : 285 mm

Chiều Rộng : 130 mm

Chiều Cao : 420 mm

Trọng Lượng : 0.874 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 1 x LED-4.5W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: steel, aluminium, plastic

Màu Sắc Chóa Đèn: white

Màu Sắc Đế Đèn: white

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533