• 93665 | TERROS

93665 | TERROS

EGLO

  • Thông Tin Chung
Ra: 85 mm

Chiều Dài : 570 mm

Chiều Cao : 45 mm

Trọng Lượng : 0.63 kg

Mã Chóa: ET1657

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 1 x LED-10.5W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: aluminium, steel, plastic

Màu Sắc Chóa Đèn: transparent

Màu Sắc Đế Đèn: chrome

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533