• 91648 | DOREEN 1

91648 | DOREEN 1

EGLO

 • Thông Tin Chung
 • Ra: 235 mm
 • Chiều Dài : 305 mm
 • Chiều Cao : 185 mm
 • Trọng Lượng : 1.15 kg
 • Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
 • Ánh Sáng
 • Công Suất: 2 x LED-3.4W
 • Chất Liệu Và Màu Sắc
 • Chất Liệu Đèn: aluminium, steel
 • Màu Sắc Chóa Đèn: satin nickel
 • Màu Sắc Đế Đèn: satin nickel

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533