• 39016 | CORLIANO

39016 | CORLIANO

EGLO

  • Thông Tin Chung
Chiều Dài : 500 mm

Chiều Rộng : 500 mm

Chiều Cao : 1100 mm

Trọng Lượng : 7.8 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 1 x LED-24W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: stainless steel, crystal

Màu Sắc Chóa Đèn: clear

Màu Sắc Đế Đèn: chrome

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533