• 86189 | RIGA 3

86189 | RIGA 3

EGLO

  • Thông Tin Chung
Đường Kính : 170 mm

Chiều Cao : 285 mm

Trọng Lượng : 1.074 kg

Chỉ Số Bảo Vệ: IP67

Mã Chóa: ET0436, GL2438

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 1 x E27-15W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: stainless steel, plastic

Màu Sắc Chóa Đèn: white

Màu Sắc Đế Đèn: stainless steel

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533