• 94143 | JUNIOR 3

94143 | JUNIOR 3

EGLO

  • Thông Tin Chung
Đường Kính : 415 mm

Chiều Cao : 500 mm

Trọng Lượng : 1.892 kg

Mã Chóa: GLA656

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 1 x E27-60W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: steel, glass, plastic

Màu Sắc Chóa Đèn: white, coloured

Màu Sắc Đế Đèn: pink

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533