• LS11/10/176 | SASHA N2

LS11/10/176 | SASHA N2

ALDIT

  • Thông Tin Chung
Ra: 150 mm

Chiều Dài : 280 mm

Chiều Cao : 325 mm

Trọng Lượng : 1.2 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 2 x E14-40W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: crystal,

Màu Sắc Chóa Đèn: clear

Màu Sắc Đế Đèn: polished brass

Sản phẩn liên quan

Tag: LS11/10/176 | SASHA N2

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533