• LS10/08/071 | ROLAND 10 SMALT

LS10/08/071 | ROLAND 10 SMALT

ALDIT

  • Thông Tin Chung
Chiều Cao : 670 mm

Đường Kính : 700 mm

Trọng Lượng : 14 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 10 x E14-40W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: crystal,

Màu Sắc Chóa Đèn: clear

Màu Sắc Đế Đèn: polished brass

Sản phẩn liên quan

Tag: LS10/08/071 | ROLAND 10 SMALT

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533