• LL10/11/079 | BARON N2

LL10/11/079 | BARON N2

ALDIT

  • Thông Tin Chung
Chiều Dài : 450 mm

Chiều Cao : 340 mm

Trọng Lượng : 2.8 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 2 x E14-40W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: crystal,

Màu Sắc Chóa Đèn: clear

Màu Sắc Đế Đèn: polished brass

Sản phẩn liên quan

Tag: LL10/11/079 | BARON N2

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533