• 94085 | TONERIA

94085 | TONERIA

EGLO

  • Thông Tin Chung
Ra: 50 mm

Đường Kính : 650 mm

Trọng Lượng : 9.993 kg

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz
  • Ánh Sáng
Công Suất: 1 x LED-29.7W
  • Chất Liệu Và Màu Sắc
Chất Liệu Đèn: stainless steel, crystal

Màu Sắc Chóa Đèn: clear

Màu Sắc Đế Đèn: chrome


Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533