• 93482 | LAMEDO

93482 | LAMEDO

EGLO

  • Thông Tin Chung

Đường Kính : 100 mm

Trọng Lượng : 0.393 kg

Chỉ Số Bảo Vệ: IP67

Mã Chóa: GL3084

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz

  • Ánh Sáng

Công Suất: 1 x LED-2.5W

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Chất Liệu Đèn: stainless steel, satinated glass

Màu Sắc Chóa Đèn: white

Màu Sắc Đế Đèn: stainless steel

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533