• 89543 | ZIMBA LED

89543 | ZIMBA LED

EGLO

  • Thông Tin Chung

Ra: 117 mm

Chiều Dài : 95 mm

Đường Kính : 125 mm

Chiều Cao : 5 mm

Trọng Lượng : 0.412 kg

Chỉ Số Bảo Vệ: IP65

Mã Chóa: ET95

Điện Áp Phù Hợp: 220-240V, 50/60Hz

  • Ánh Sáng

Công Suất: 1 x LED-1.05W

  • Chất Liệu Và Màu Sắc

Chất Liệu Đèn: cast aluminium

Màu Sắc Chóa Đèn: silver

Sản phẩn liên quan

Miền Bắc: 0971 507 222 Miền Nam 093 898 5533